Chào mừng đến với Hoàng Nam Group, một công ty phân phối bất động sản có địa chi website là https://bshangnamgroup.com/. Bằng cách truy cập vào trang web và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng trang web hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Sự đồng ý với các điều khoản

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này, tất cả các luật và quy định áp dụng và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật địa phương nào có liên quan. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này.

Giấy phép sử dụng

Hoàng Nam Group cấp cho bạn một giấy phép giới hạn, phi độc quyền, không chuyển nhượng và có thể thu hồi để truy cập và sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn. Bạn không được sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm bảo đảm

Hoàng Nam Group không bảo đảm rằng thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua dịch vụ của chúng tôi là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự đại diện hay bảo đảm nào về tính đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, phù hợp hoặc khả dụng liên quan đến trang web hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa liên quan đến trang web cho bất kỳ mục đích nào.

Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Hoàng Nam Group không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến các thiệt hại do mất lợi nhuận, danh tiếng, sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại không vật chất khác.

Bảo hiểm

Bạn đồng ý bảo vệ, bảo vệ và giữ vô hại Hoàng Nam Group, các sĩ quan, giám đốc, nhân viên, đại lý và liên kết của nó khỏi bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại, mất mát và chi phí nào, bao gồm cả các khoản phí luật sư hợp lý và chi phí, phát sinh ra hoặc liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Thay đổi điều khoản

Hoàng Nam Group có quyền sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào như vậy đều tương đương với việc chấp nhận Điều khoản Dịch vụ mới.

Pháp luật điều chỉnh và thẩm quyền

Các Điều khoản Dịch vụ này sẽ được quy định và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam, không áp dụng bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến các Điều khoản Dịch vụ này, trang web hoặc dịch vụ sẽ được giải quyết độc quyền tại các tòa án tại Việt Nam.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản Dịch vụ này đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Hoàng Nam Group liên quan đến việc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về các Điều khoản Dịch vụ này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại

800 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật08:00 – 21:30
+84977427227
.